Mediation

 
 
 

Ruzies zijn meestal vervelend, verdrietig en ze vreten je op. Je kunt ruzie hebben met vrienden, familieleden, collega's, buren, bazen, met wie eigenlijk niet. Ze zeggen wel dat ruzie gezond kan zijn, maar ik ben het daar niet mee eens. Ruzie maakt meer kapot dan je lief is. En vaak kun je zo'n probleem niet in je eentje oplossen. Sterker nog: als je er wat aan probeert te doen, lijkt het soms alleen maar erger te worden...

Tijd om je te bezinnen. Een oplossing is niet altijd simpel. Over een gang naar de rechter wil ik het hier niet hebben. Maar heb je wel eens aan bemiddeling door een derde gedacht? Bemiddeling door een professional kost geld, zeker. Maar niets doen kost vaak kostbare levensvreugde. Je zou je op z'n minst eens kunnen verdiepen in de mogelijkheden van mediation. Uiteraard wil ik je daarbij helpen: ik sta open voor een vrijblijvende gedachtewisseling.

Overigens ben ik niet alleen mediator, maar kan ik ook bemiddelaars trainen.

Een bemiddeling vindt plaats aan de hand van regels die vooraf door alle partijen moeten worden onderschreven. Degene waar je ruzie mee hebt, is net zo zeer partij als jijzelf. Voor de bemiddelaar zijn jullie gelijkwaardig, hoezeer ik misschien ook met je mee kan voelen.

  1. Alle partijen, inclusief de bemiddelaar, komen op vrijwillige basis bij elkaar; het bemiddelingsproces kan op elk tijdstip door elke partij worden beëindigd.
  2. Een geslaagde bemiddeling wordt afgesloten met een mondelinge of schriftelijke overeenkomst.
  3. Alle partijen verbinden zich vooraf tot beslotenheid en geheimhouding over wat besproken wordt; zo kunnen de partijen vrijuit met elkaar van gedachten wisselen.
  4. Mocht de bemiddeling mislukken, dan hebben tussenresultaten geen rechtsgeldigheid.
  5. De cliënten nemen gedurende de bemiddeling buiten de bijeenkomsten een staakt-het-vuren in acht: ze onthouden zich van acties of gedragingen die de bemiddeling in ernstige mate bemoeilijken of belemmeren.
  6. De cliënten zijn bereid tijdens de bemiddelingsbijeenkomsten naar elkaar te luisteren en te zoeken naar compromissen.
  7. De bemiddelaar is neutraal en behartigt de belangen van alle aanwezige partijen; hij onthoudt zich van oordelen en geeft geen adviezen.
  8. De bemiddelaar is verantwoordelijk voor het doorlopen van de stappen van het bemiddelingsproces, de cliënten voor het tempo.
  9. De bemiddelaar verheldert het conflict en de achtergronden, maar de oplossingen komen van de cliënten zelf.
  10. De bemiddelaar is niet verantwoordelijk voor de uitkomst van de bemiddeling: dat zijn de cliënten zelf.

Wil je meer weten? Neem contact op.