Politieke macht

 
 
 

Steeds meer besturen van overheden en andere organisaties willen burgers en leden meer invloed geven en betrekken bij hun plannen. Politieke participatie en sociale cohesie zijn hot. Zoiets gaat niet vanzelf, daar moet je in investeren. Welke doelen ga je je stellen, hoe pak je het vervolgens concreet aan, welke valkuilen moet je vermijden? Hoe dicht jij de kloof?

Ik heb vele jaren van onderop gestreden voor meer bewonersinvloed, met toenemend resultaat. Erg veel hangt af van je tactiek, medestanders en lobbywerk onder machthebbers en hun medewerkers. Ervaring speelt een grote rol. Toen ik uiteindelijk een bestuursperiode wethouder Partcipatie was, kon ik echt macht teruggeven aan bewoners. Mensen kregen echt wat te zeggen over hun woonomgeving. Soms blijven er vragen: hebben bewoners in de Omgevingsraad Schiphol echt invloed?

Participatie is heel wat anders dan inspraak. Meebeslissen over belangrijke zaken, en daaraan voorafgaand mee praten over de randvoorwaarden, zou regel moeten zijn in plaats van een gunst die ook nog eens heel sporadisch verleend wordt. Terwijl de resulaten - als je het goed doet - zeer de moeite waard zijn voor overheid of andere organisatie die het machtsmonopolie heeft. Op zo'n manier leiding geven levert zo veel voldoening op.

Daarom wil ik graag mijn kennis en ervaring delen, zowel met mensen die meer invloed willen hebben als met diegenen die nog aarzelen over het zelf delen van macht.