Team samenstellen

 
 
 

Organisaties werken in toenemende mate en op alle niveaus in teamInterne links. Samenwerking die 'klikt' is een belangrijke voorwaarde voor hoge productiviteit en een goede dienstverlening. Waarom lopen sommige samenwerkingsrelaties stroever dan andere? Waarom komen sommige projecten niet van de grond, en blijven de verwachte resultaten na een reorganisatie uit?

Ondanks de schijnbare verscheidenheid blijken veel teams nogal eenzijdig samengesteld. Maar al te vaak komen de meest creatieve mensen in het projectteam terecht. Met als gevolg dat de ideeën over tafel vliegen en nooit worden vertaald in concrete plannen. Advertenties vragen dikwijls jonge, ambitieuze, stressbestendige medewerkers met ondernemerskwaliteiten. Mensen die hun kracht tonen in een gewetensvolle uitwerking en beoordeling worden nogal eens over het hoofd gezien.

Maar in een team is evenwicht nodig in persoonlijke kwaliteiten. Mensen dragen veel meer bij dan hun vakkennis! Dr Meredith Belbin (Universiteit van Cambridge) heeft uitgebreid onderzoek gedaan naar de niet-vakinhoudelijke aspecten van samenwerking en op basis van zijn bevindingen het teamrolconcept ontwikkeld. Het uitgangspunt hiervan is dat ieder lid van een team op twee niveaus rollen vervult binnen het geheel:

  • functioneel, in verband met zijn of haar technische dan wel professionele bekwaamheid, en
  • persoonlijk, hetgeen zich uit in de teamrol, de typische manier waarop een persoon zich inzet en een bijdrage levert.
 

Belbin onderscheidt negen elkaar aanvullende teamrollen. Iedere rol wordt gevormd door persoonlijkheidskenmerken die typisch zijn voor de wijze waarop een teamlid samenwerkt. De unieke combinatie van per­soonlijkheid, karakter en talenten stelt ieder mens in staat om twee of drie teamrollen te vervullen die op een natuurlijke manier bij hem of haar passen.

Ik heb bij de introductie van de teamrollen in Nederland samengewerkt met Belbin en gezien dat zijn concept klopt. Ik kan behulpzaam zijn bij het analyseren van de teamrollen in uw organisatie en sleutels aandragen om verbeteringen door te voeren.